8 Haziran 2017 Perşembe

HAKİMLİK-SAVCILIK SINAVLARINA HAZIRLIK ÇALIŞMA GRUBU YAZ 2017 ÇALIŞMA PROGRAMI


HAKİMLİK-SAVCILIK SINAVLARINA HAZIRLIK ÇALIŞMA GRUBU
YAZ 2017 ÇALIŞMA PROGRAMI

SINAV TÜRÜ
DERS ADI
SINAV YILLARI
ÖĞRENCİ
ADI-SOYADI
Adli Yargı Hakimlik Sınavı
Anayasa Hukuku
1998-2017

Adli Yargı Hakimlik Sınavı
İdare Hukuku
1998-2017

Adli Yargı Hakimlik Sınavı
Ceza Hukuku
1998-2017

Adli Yargı Hakimlik Sınavı
Ceza Muhakemesi Hukuku
1998-2017

Adli Yargı Hakimlik Sınavı
Medeni Hukuk
1998-2017

Adli Yargı Hakimlik Sınavı
Borçlar Hukuku
1998-2017

Adli Yargı Hakimlik Sınavı
Ticaret Hukuku
1998-2017

Adli Yargı Hakimlik Sınavı
Medeni Usul Hukuku
1998-2017

Adli Yargı Hakimlik Sınavı
İcra ve İflas Hukuku
1998-2017

İdari Yargı Hakimlik Sınavı
Anayasa Hukuku
2001-2017

İdari Yargı Hakimlik Sınavı
İdare Hukuku
2001-2017

İdari Yargı Hakimlik Sınavı
Vergi Hukuku
2001-2017

İdari Yargı Hakimlik Sınavı
Maliye
2001-2017

İdari Yargı Hakimlik Sınavı
Ceza Hukuku
2001-2017

İdari Yargı Hakimlik Sınavı
Medeni Hukuk
2001-2017

İdari Yargı Hakimlik Sınavı
Borçlar Hukuku
2001-2017

İdari Yargı Hakimlik Sınavı
Medeni Usul Hukuku
2001-2017

İdari Yargı Hakimlik Sınavı
İktisat
2001-2017

KPSS
Anayasa Hukuku
2001-2017

KPSS
İdare Hukuku
2001-2017

KPSS
Ceza Hukuku
2001-2017

KPSS
Medeni Hukuk
2001-2017

KPSS
Borçlar Hukuku
2001-2017

KPSS
Ticaret Hukuku
2001-2017

KPSS
İcra ve İflas Hukuku
2001-2017


YAZ 2017 ÇALIŞMA PRGRAMININ İÇERİĞİ
1.    YAZ 2017 ÇALIŞMA PROGRAMI, şimdiye kadar “Adli Yargı Hakimlik”, “İdari Yargı Hakimlik” ve “KPSS” sınavlarında çıkan soruların tespiti ve çözümüne ilişkindir. 
2.    “Adli Yargı Hakimlik”, “İdari Yargı Hakimlik” ve “KPSS” sınavlarında çıkan soruların neredeyse tamamı bilgisayarımda mevcuttur. Toplantıya gelirken hafıza kartı getirmenizi ve bendeki SINAVLARA HAZIRLIK KLASÖRÜNÜ edinmenizi öneririm. Klasörü maille göndermem mümkün değildir.
3.    Çalışma grubundaki her öğrenci, tabloda belirtilen bir dersin sorularını ve çözümlerini hazırlayacaktır. Hangi öğrencinin hangi dersi hazırlayacağı, 9 Haziran 2017 Cuma günü saat 14:30’da HUK 303'te yapılacak toplantıda belirlenecektir.
4.    Soru ve çözümleri hazırlarken aşağıdaki kurallara uymanız gereklidir:
a)    “Soru” kısmını, mutlaka kes-yapıştır yöntemiyle metne ekleyin, kendiniz yeniden yazmaya çalışmayın. Kes-yapıştır yöntemiyle hem zamandan tasarruf sağlarsınız, hem de soruyu yanlışsız metne aktarmış olursunuz.  
b)    “Çözüm” kısmını yazarken, ders kitaplarından, ders notlarınızdan, özellikle “mevzuattan” yararlanın. İlgili madde ya da maddeleri mutlaka yazın. Eğer sınav tarihinde uygulanan madde, daha sonra yürürlükten kaldırılmışsa, maddenin yeni halini ve yapılan değişikliği mutlaka belirtin. Çözüm metni, adeta o soruyla ilgili konunun kısa bir özeti olsun. Cevap A’dır ya da B’dir deyip geçmeyin. Cevabın neden A ya da B olduğunu en az bir paragrafta açıklayın.
Aşağıda bir örnek çalışma yaptım.
ADLİ YARGI HAKİMLİK NİSAN 2005: Miras bırakan A öldüğünde, geride eşi E, kardeşinin çocuğu B ve amcası C hayattadır. Buna göre kimler, hangi oranda mirasçıdırlar?
a)    E 1/2 ve B 1/2 alır.
b)    E 1/2, B 1/4 1/4 ve C 1/4 alır.
c)     E 3/4 ve B 1/4 alır.
d)    E 3/4, B 1/8 ve C 1/8 alır
e)     E mirasın tümünü alır.
CEVAP : Miras hukukunda, kan hısımlarından kimlerin hangi sıraya göre mirasçı olacaklarını tespitte zümre sis­temi uygulanmaktadır. Medeni Kanun, kan hısım­lığına dayanan kanuni mirasçılıkta zümreleri sınırlandırmıştır. Zümreler, miras bırakan esas alınarak tespit edilir.
Birinci Zümre : Miras bırakanın alt so­yudur. Bunlar miras bırakanın çocukları, torunları, torun çocukları ve devamıdır.
İkinci Zümre : Alt soyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, ana ve babası ile onların altsoyudur.
Üçüncü Zümre : Alt soyu, ana ve babası ve onların alt soyu bulun­mayan miras bırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyükbaba ile onların altsoyudur.
Zümreler arasında mirasçı olmak sırası şöyledir:
1. Önce birinci zümre mirasçıları mirasçı olur.
2. Birinci zümrede mirasçı yoksa, ikinci zümre mirasçıları mirasçı olur.
3. İkinci zümrede de mirasçı yoksa, üçüncü zümre mirasçı olur.
4. Üçüncü zümrede de mirasçının olmaması, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atamaması ve eşin olmaması halinde miras Devlete geçer.
Zümre sistemine hakim olan esaslar şunlardır:
1. Önde olan zümrede mirasçı varsa ondan sonra gelen zümredeki kan hısımları mirasçı olamaz.
2. Her zümrede ortak asıllar (zümre başları) altsoydan önce mirasçı olurlar.
3. Altsoy, zümre veya kök başının yerini alır (halefiyet prensibi).
4. Bir tarafa dâhil zümrede mirasçı yoksa mirasın tamamı diğer taraftaki zümrede bulunan miras­çılara ait olur (yatay şişme prensibi).
5. Yarım kan hısımlar sadece miras bırakan ve or­tak asıldan miras payı alırlar.
6. Miras bırakanla birden fazla hısımlık bağı olan­lar, her hısımlık bağı için ayrı ayrı miras payı alırlar.
7. Kayın (sihri) hısımlarının halefiyet yoluyla mirasçı olabil­meleri mümkün değildir.
TMK m.499 uyarınca sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre miras bırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur: Sağ kalan eş, birinci zümre ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte birini alır. Sağ kalan eş, ikinci zümre ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısını alır. Sağ kalan eş, üçüncü zümre ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçünü, bunlar da yoksa mirasın tamamını alır. Ancak eşin üçüncü zümre ile beraber mirasçı olduğu durumda, miras payı sadece üçüncü zümredeki zümre başlarının çocuklarına geçecek, çocukların çocukları mirastan pay alamayacaklardır.
Sorudaki olaya gelince, 1. Zümreden mirasçı yoktur. 2. Zümreden kardeş çocuğu B ve 3. Zümreden amca C bulunmaktadır. İkinci zümre varken 3. Zümreden mirasçı olamayacağından amca C mirastan pay alamaz. Sağ kalan eş ve 2. Zümreden B mirasçıdır. Sağ kalan eş, ikinci zümre ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısını alır. Dolayısıyla cevap A’dır.

5.    Ödevlerinizi bilgisayarda hazırlayın, 12 punto ve Times New Roman yazı tipini kullanın.
6.    Ödev teslim tarihinin son günü 30 Eylül 2017’dir. Ödevlerinizin 1 adet çıktısını bana teslim edin ve bir adet de colcem@yahoo.com adresine gönderin. Hazırlanan tüm ödevler, SADECE GRUP ÜYELERİNE maille ya da hafıza kartıyla dağıtılacaktır.
7.    Her öğrenci, Ekim 2017-Mayıs 2018 tarihleri arasında, GRUP ÜYELERİNE, hazırladığı ödevdeki soruları ve çözümleri en az 1 saatlik sunum yapacaktır. Sunum takvimi Ekim 2017’de belirlenecektir.

Yapacağımız çalışmanın hepinize olumlu katkı sağlamasını dilerim. 

İyi çalışmalar ve iyi tatiller.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL  

19 Mayıs 2017 Cuma

“HAKİMLİK-SAVCILIK SINAVLARINA HAZIRLIK ÇALIŞMA GRUBU”


Bugün yapılan Tüketici Hukuku sınav sonuçlarına göre, aşağıdaki tabloda isimleri bulunanlar “HAKİMLİK-SAVCILIK SINAVLARINA HAZIRLIK ÇALIŞMA GRUBU”na katılmaya hak kazanmışlardır. Arkadaşları kutluyorum.
9 Haziran 2017 Cuma günü 
14:30'da, 
HUK 303'te 
ilk grup toplantımızı yapacağız. Toplantıda çalışma takvimi oluşturulacak ve görev dağılımı yapılacaktır. Bilginize sunarım.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL


NO
ÖĞRENCİ ADI-SOYADI
DOĞRU SAYISI
1
İbrahim BOZDAĞ
40
2
Uğur MENGÜTAY
37
3
Gözde EMRAL
37
4
Muhammet Ali ŞEN
37
5
Seda TOMAN
36
6
Emine Fulya ÖZTÜRK
36
7
Mihrinur DEMİRCİOĞLU
36
8
Gözde AYSEVİNÇ
35
9
Gizem KONAKÇI
35
10
Neziha AKER
35
11
Ayşe ULUTAŞ
35
12
Furkan GELMEZ
35
13
Murat ORUÇ
34
14
Leyla BAŞKAYA
34
15
Tuğcan İŞÇİ
34
16
Kübra DİLAVER
33
17
Kübra GENÇKURT
33
18
Saliha AYDIN
33
19
Ebru ÇELİK
33
20
Yasin Burak EKİCİ
33
21
Tansu MARAL
33
22
Kübranur ÇELİK
32
23
Hakan ULURAK
32
24
Kübra ÇATALBAŞ
32
25
Zülal KÖMÜRCÜ
32
26
Rafet GÜMÜŞ
32
27
Alihan PARLAK
32
28
Musa YILDIRIM
32
29
Mücahit YILMAZ
32
30
Tolga YAĞCI
32