30 Eylül 2016 Cuma

KTÜ İİBF Maliye Bölümü Bitirme Çalışması Yapacak ÖğrencilereKTÜ İİBF Maliye Bölümü’nde danışmanı olduğum öğrencilerin bitirme çalışması konuları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bitirme çalışmasının içeriği hakkında 11 Ekim 2016 Perşembe günü saat 16:30’da HF 3. Kat H 309’da toplantı yapılacaktır. Öğrencilerin toplantıya katılmaları gerekmektedir.

Bilginize sunarım.     

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL

Numara
Öğrenci Adı-Soyadı
Bitirme Çalışması Konusu
297969
  ENES ÖZDEMİR
Nişanlanma
297974
  DAMLA SANCI
Evlenme
297977
  ŞÜKRAN KOCAMAN
Boşanma
298179
  FATMA KOKTAY
Evlilikte Mal Rejimleri
305365
  FATİH CÜCÜK
Hısımlık
309040
  UĞUR TOKER
Yasal Mirasçılar


29 Eylül 2016 Perşembe

KTÜ HF 4. Sınıf Öğrencilerine


Arkadaşlar,

İcra ve İflas Hukuku dersi ders programında ilan edildiği gibi Cuma günleri, HUK 302'de yapılacak; ancak ders sabah saat 09:00'da başlayacaktır.

Bilginize sunarım.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL

23 Eylül 2016 Cuma

DERS PROGRAMI


KTÜ İİBF'de sorumlusu olduğum derslerin SINIFLARI DEĞİŞMİŞTİR. Derslerin yapılacağı sınıflar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bilginize sunarım.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL


2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

08-11
11-14
14-17
17-20
20-23
Pazartesi
Ticaret Hukuku
İİBF – İKT Çift/ÇEKO/EKO

HUK 302
Salı
Roma Hukuku
HF
09-11 arası TEK
Roma Hukuku
HF
13-15 arası ÇİFT


Ticaret Hukuku
İİBF – İKT Tek

HUK 302
HUK 302


HUK 302
Çarşamba
Ticaret Hukuku
İİBF – İKT Çift
Ticaret Hukuku
İİBF – İKT Tek
Ticaret Hukuku
İİBF – ÇEKO/EKO

İcra ve İflas Hukuku
İİBF – İKT/KY

HUK 303
HUK 303
HUK 303

HUK 302
Perşembe
İcra ve İflas Hukuku
İİBF – İŞL

İcra ve İflas Hukuku
İİBF – İKT/KY

İcra ve İflas Hukuku
İİBF – İŞL

HUK 303

HUK 302

HUK 302
Cuma
İcra ve İflas Hukuku
HF

HUK 302
KTÜ HF DERSLERİ PLANI


KTÜ HF DERSLERİ PLANI

ROMA HUKUKU   
(HF 2. Sınıf)
İCRA VE İFLAS HUKUKU  
(HF 4. Sınıf)
1.Hafta
DERS HAKKINDA BİLGİLENDİRME
2.Hafta
1. Bölüm: Tarihi Giriş ve Kaynaklar (1)
Giriş (s.35-47)
3.Hafta
1. Bölüm: Tarihi Giriş ve Kaynaklar (2)
İcra Organları
Şikayet (s.48-79)
4.Hafta
1. Bölüm: Tarihi Giriş ve Kaynaklar (3)
İcra Harç ve Giderleri
İcra İşlerinde Tebligat
Süreler
Tatiller ve Ertelemeler
İcra Takibinin Tarafları (s.80-116)
5.Hafta
2. Bölüm : Genel Kavramlar- Kişiler Hukuku (1)
İlamsız İcrada Görev ve Yetki
Genel Haciz Yolu ile Takibin Konusu
Her Borçluya Karşı Takibin Yapılabilmesi
Takip Talebi (s.117-140)

6.Hafta
2. Bölüm : Genel Kavramlar- Kişiler Hukuku (2)
Ödeme Emri
Ödeme Emrine İtiraz
İtirazın İptali Davası (s.140-178)

7.Hafta
2. Bölüm : Genel Kavramlar- Kişiler Hukuku (3)
İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması
İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması ve Borçtan Kurtulma Davası (s.179-208)
8.Hafta
2. Bölüm : Genel Kavramlar- Kişiler Hukuku (4)
İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi, Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması
Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
Mal Beyanı (s.209-228)
9.Hafta
ARA SINAV
10.Hafta
2. Bölüm : Genel Kavramlar- Kişiler Hukuku (5)
Haciz
Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar (s.229-273)
11.Hafta
2. Bölüm : Genel Kavramlar- Kişiler Hukuku (6)
Hacze İştirak
Hacizde İstihkak Davaları
Mülkiyetin Saklı Tutulması Sözleşmesi ile Satılan Malların Haczi
Borcun Taksitle Ödenmesi (s.274-300)
12.Hafta
2. Bölüm : Genel Kavramlar- Kişiler Hukuku (7)
Satış Talebi
Taşınır Malların Satılması
Haczedilen Alacakların Paraya Çevrilmesi
İntifa Hakkı ve Pay Satışı
Taşınmaz Malların Satılması (s.301-328)
13.Hafta
3. Bölüm : Hakların Korunması (1)
İhalenin Feshi
Paraların Ödenmesi
Borç Ödemeden Aciz Belgesi
Borç Senedinin Geri Verilmesi (s.329-344)
14.Hafta
3. Bölüm : Hakların Korunması (2)
PRATİK ÇALIŞMA
15.Hafta
TELAFİ HAFTASI

KTÜ İİBF DERSLERİ PLANI


KTÜ İİBF DERSLERİ PLANI

TİCARET HUKUKU
(İktisat/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri/Ekonometri)
İCRA VE İFLAS HUKUKU
(İktisat/Kamu Yönetimi/İşletme)
1.Hafta
DERS HAKKINDA BİLGİLENDİRME
2.Hafta
1.Ticaret Hukukuna Giriş
2.Ticari İşletme
1.İcra ve İflas Hukukuna Giriş ve Genel Hükümler (1)
3.Hafta
3. Ticari İş, Ticari Hüküm ve Ticari Yargı
1.İcra ve İflas Hukukuna Giriş ve Genel Hükümler (2)
4.Hafta
4. Tacir
2.İcra Hukuku (1)
5.Hafta
5. Tacir Yardımcıları
2.İcra Hukuku (2)
6.Hafta
6.Ticaret Sicili
7.Ticaret Unvanı, İşletme Adı ve Marka
2.İcra Hukuku (3)
7.Hafta
8.Haksız Rekabet
9.Ticari Defterler
10.Cari Hesap
2.İcra Hukuku (4)
8.Hafta
11.Şirketler Hukukuna Giriş
2.İcra Hukuku (5)
9.Hafta
ARA SINAV
10.Hafta
12.Adi Şirket
13.Ticaret Şirketleri Hakkında Genel Hükümler
14.Kollektif Şirketler
3.İflas Hukuku (1)
11.Hafta
15.Komandit Şirketler
16.Anonim Şirket

3.İflas Hukuku (2)
12.Hafta
17.Limited Şirket
18.Kooperatif Şirket
3.İflas Hukuku (3)
13.Hafta
19.Kıymetli Evrak Hukukunun Genel Esasları
3.İflas Hukuku (4)
14.Hafta
20.Kambiyo Senetleri
4.İcra ve İflas Hukukunun Diğer Kurumları
15.Hafta
TELAFİ HAFTASI


İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar


Aşağıdaki dosyada, internette çeşitli sitelerden temin ettiğim İcra ve İflas Hukuku pratik çalışmaları bulunmaktadır.

Özellikle KTÜ HF öğrencilerinin bilgisine sunarım.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL

İCRA VE İFLAS HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALAR


22 Eylül 2016 Perşembe

KPSS ÖZEL HUKUK SORULARI


KPSS’de 2001-2016 yılları arasında çıkan Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve İcra-İflas Hukuku soruları aşağıdaki dosyalarda derlenmiştir.

Bilginize sunarım.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL


MEDENİ HUKUK

BORÇLAR HUKUKU

TİCARET HUKUKU

İCRA VE İFLAS HUKUKU
http://s9.dosya.tc/server/q00mqt/KPSS-Icra_ve_flas_Hukuku.pptx.html

21 Eylül 2016 Çarşamba

Ders Slaytları


KTÜ HF öğrencileri için ROMA HUKUKU ve İCRA VE İFLAS HUKUKU,
KTÜ İİBF öğrencileri için TİCARET HUKUKU ve İCRA VE İFLAS HUKUKU ders slaytları D Kapısındaki Göksel Kırtasiye'ye bırakılmıştır.

Bilginize sunarım.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL

18 Eylül 2016 Pazar

KTÜ İİBF Ticaret Hukuku Dersi Hakkında Bilgilendirme


Dersin İşlenişi : Ders, hazırlamış olduğum slaytlardan işlenecektir. Slaytların çıktısını almanız, dersi çıktısını aldığınız slaytlardan takip etmeniz önerilir. Ders slaytları D Kapısındaki Göksel Kırtasiyeye bırakılmıştır.   

Sınav : Vize, final ve bütünleme sınavları TEST yöntemi ile yapılacaktır. Toplam 30 soru sorulacak, 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir. Vize özür sınavı KLASİK yöntemle yapılacaktır.  

Başarılar dilerim.


Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL