26 Ekim 2016 Çarşamba

Ek Ders


KTÜ İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüsrti İlişkileri Bölümü ve Ekonometri Bölümü öğrencilerine,

31 Ekim 2016 Pazartesi günü 
saat 15:30'da 
HUK 303'te

Ticaret Hukuku EK DERSİ yapılacaktır.

Bilginize sunarım.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL

21 Ekim 2016 Cuma

KTÜ HF 4. Sınıf Öğrencilerine


Arkadaşlar,

Önerdiğim İCRA ve İFLAS HUKUKU kitabının 2. baskısı çıkmıştır. 1. Baskıda bulunmayan "İstinaf Yolu" hakkında bilgi, 2. Baskıda bulunmaktadır.

Kitabın 2. Baskısının Uzun Sokaktaki Derya Kitabevine getirildiğini bugün öğrendim.

Bilginize sunarım.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL

17 Ekim 2016 Pazartesi

KTÜ İİBF II. Öğretim Öğrencilerine Telafi Dersi


Arkadaşlar,

KTÜ İİBF İktisat/ÇEKO/EKO II. öğretim öğrencilerine, geçen hafta sağlık sorunlarım nedeniyle yapamadığım Ticaret Hukuku dersini

24 Ekim 2016 Pazartesi günü, saat 15:00-17:00 arasında, HUK 302'de yapacağım.

Bilginize sunarım.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL

10 Ekim 2016 Pazartesi

KTÜ HF ve KTÜ İİBF Öğrencilerine


Arkadaşlar,

Sağlık sorunlarım nedeniyle bu hafta yapacağım bazı dersleri iptal etmek zorundayım. İptal ettiğim derslerin telafisi, daha sonra belirleyeceğim bir tarihte yapılacaktır.

İptal edilen dersler:
10 Ekim 2016 Pazartesi – Saat 20:00 – Ticaret Hukuku – KTÜ İİBF İktisat II. Öğretim Çiftler
11 Ekim 2016 Salı – Saat 09:00 – Roma Hukuku – KTÜ HF Tekler
11 Ekim 2016 Salı – Saat 13:00 – Roma Hukuku – KTÜ HF Çiftler
11 Ekim 2016 Salı – Saat 20:00 – Ticaret Hukuku – KTÜ İİBF İktisat II. Öğretim Tekler

Haftanın diğer derslerini sağlığım elverdiği ölçüde yapmaya çalışacağım. Eğer iyileşemez ve ders yapamayacak olursam, buradan ilan ederim.

Bilginize sunarım.


Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL

8 Ekim 2016 Cumartesi

Öğrenci Sayıları


DERS ADI
FAKÜLTE/BÖLÜM
I.ÖĞRETİM
II.ÖĞRETİM
TOPLAM
Roma Hukuku
KTÜ HF
287
X
287
İcra ve İflas Hukuku
KTÜ HF
182
X
182
Ticaret Hukuku
KTÜ İİBF/İktisat
194
193
387
Ticaret Hukuku
KTÜ İİBF/ÇEKO
30
58
88
Ticaret Hukuku
KTÜ İİBF/EKO
24
33
57
İcra ve İflas Hukuku
KTÜ İİBF/İktisat
42
4082
İcra ve İflas Hukuku
KTÜ İİBF/İşletme
60
66
126
İcra ve İflas Hukuku
KTÜ İİBF/Kamu Yönetimi
48
43
91

3 Ekim 2016 Pazartesi

KTÜ HF 2. Sınıf Öğrencilerine


Arkadaşlar,

Yarın İDARE HUKUKU dersi yapılacağından, 
her iki ROMA HUKUKU dersi de iptal edilmiştir. 

Bilginize sunarım.

Not: İdare Hukuku dersi için İstanbul Üniversitesi HF'nden öğretim üyeleri gelecektir.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL

30 Eylül 2016 Cuma

KTÜ İİBF Maliye Bölümü Bitirme Çalışması Yapacak ÖğrencilereKTÜ İİBF Maliye Bölümü’nde danışmanı olduğum öğrencilerin bitirme çalışması konuları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bitirme çalışmasının içeriği hakkında

13 Ekim 2016 Perşembe günü saat 16:30’da HF 3. Kat H 309’da

toplantı yapılacaktır. Öğrencilerin toplantıya katılmaları gerekmektedir.

Bilginize sunarım.     

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL

Numara
Öğrenci Adı-Soyadı
Bitirme Çalışması Konusu
297969
  ENES ÖZDEMİR
Nişanlanma
297974
  DAMLA SANCI
Evlenme
297977
  ŞÜKRAN KOCAMAN
Boşanma
298179
  FATMA KOKTAY
Evlilikte Mal Rejimleri
305365
  FATİH CÜCÜK
Hısımlık
309040
  UĞUR TOKER
Yasal Mirasçılar


29 Eylül 2016 Perşembe

KTÜ HF 4. Sınıf Öğrencilerine


Arkadaşlar,

İcra ve İflas Hukuku dersi ders programında ilan edildiği gibi Cuma günleri, HUK 302'de yapılacak; ancak ders sabah saat 09:00'da başlayacaktır.

Bilginize sunarım.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL

23 Eylül 2016 Cuma

DERS PROGRAMI


KTÜ İİBF'de sorumlusu olduğum derslerin SINIFLARI DEĞİŞMİŞTİR. Derslerin yapılacağı sınıflar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bilginize sunarım.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL


2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

08-11
11-14
14-17
17-20
20-23
Pazartesi
Ticaret Hukuku
İİBF – İKT Çift/ÇEKO/EKO

HUK 302
Salı
Roma Hukuku
HF
09-11 arası TEK
Roma Hukuku
HF
13-15 arası ÇİFT


Ticaret Hukuku
İİBF – İKT Tek

HUK 302
HUK 302


HUK 302
Çarşamba
Ticaret Hukuku
İİBF – İKT Çift
Ticaret Hukuku
İİBF – İKT Tek
Ticaret Hukuku
İİBF – ÇEKO/EKO

İcra ve İflas Hukuku
İİBF – İKT/KY

HUK 303
HUK 303
HUK 303

HUK 302
Perşembe
İcra ve İflas Hukuku
İİBF – İŞL

İcra ve İflas Hukuku
İİBF – İKT/KY

İcra ve İflas Hukuku
İİBF – İŞL

HUK 303

HUK 302

HUK 302
Cuma
İcra ve İflas Hukuku
HF

HUK 302
KTÜ HF DERSLERİ PLANI


KTÜ HF DERSLERİ PLANI

ROMA HUKUKU   
(HF 2. Sınıf)
İCRA VE İFLAS HUKUKU  
(HF 4. Sınıf)
1.Hafta
DERS HAKKINDA BİLGİLENDİRME
2.Hafta
1. Bölüm: Tarihi Giriş ve Kaynaklar (1)
Giriş (s.35-47)
3.Hafta
1. Bölüm: Tarihi Giriş ve Kaynaklar (2)
İcra Organları
Şikayet (s.48-79)
4.Hafta
1. Bölüm: Tarihi Giriş ve Kaynaklar (3)
İcra Harç ve Giderleri
İcra İşlerinde Tebligat
Süreler
Tatiller ve Ertelemeler
İcra Takibinin Tarafları (s.80-116)
5.Hafta
2. Bölüm : Genel Kavramlar- Kişiler Hukuku (1)
İlamsız İcrada Görev ve Yetki
Genel Haciz Yolu ile Takibin Konusu
Her Borçluya Karşı Takibin Yapılabilmesi
Takip Talebi (s.117-140)

6.Hafta
2. Bölüm : Genel Kavramlar- Kişiler Hukuku (2)
Ödeme Emri
Ödeme Emrine İtiraz
İtirazın İptali Davası (s.140-178)

7.Hafta
2. Bölüm : Genel Kavramlar- Kişiler Hukuku (3)
İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması
İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması ve Borçtan Kurtulma Davası (s.179-208)
8.Hafta
2. Bölüm : Genel Kavramlar- Kişiler Hukuku (4)
İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi, Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması
Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
Mal Beyanı (s.209-228)
9.Hafta
ARA SINAV
10.Hafta
2. Bölüm : Genel Kavramlar- Kişiler Hukuku (5)
Haciz
Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar (s.229-273)
11.Hafta
2. Bölüm : Genel Kavramlar- Kişiler Hukuku (6)
Hacze İştirak
Hacizde İstihkak Davaları
Mülkiyetin Saklı Tutulması Sözleşmesi ile Satılan Malların Haczi
Borcun Taksitle Ödenmesi (s.274-300)
12.Hafta
2. Bölüm : Genel Kavramlar- Kişiler Hukuku (7)
Satış Talebi
Taşınır Malların Satılması
Haczedilen Alacakların Paraya Çevrilmesi
İntifa Hakkı ve Pay Satışı
Taşınmaz Malların Satılması (s.301-328)
13.Hafta
3. Bölüm : Hakların Korunması (1)
İhalenin Feshi
Paraların Ödenmesi
Borç Ödemeden Aciz Belgesi
Borç Senedinin Geri Verilmesi (s.329-344)
14.Hafta
3. Bölüm : Hakların Korunması (2)
PRATİK ÇALIŞMA
15.Hafta
TELAFİ HAFTASI